Slik kommer du i gang med SvarUt

 

Bestill SvarUt hos KS

For bestilling ta kontakt per epost til svarut@ks.no

Bestill WebSak SvarUt integrasjon

Be om tilbud på WebSak SvarUt integrasjon i bunnen av denne siden.

 

Installasjon av WebSak SvarUt integrasjon

ACOS installerer WebSak SvarUt integrasjon og oversender informasjon om hvordan du tar i bruk løsningen. NB: Se forutsetningene for hvilken WebSak versjon SvarUt integrasjonen krever. For de som ikke er på siste versjon kan dere allikevel bestille SvarUt integrasjonen slik at dette er klart når dere skal oppgradere. 

Test av løsning

Vi anbefaler at kommunen tester ekspedering av brev til en eller flere i organisasjonen for å bli trygge på hvordan ekspederingen foregår og kvalitetssikre at brevene kommer frem. Dette gjøres ved at det ekspederes et eller flere testbrev til noen i organisasjonen og/eller f.eks. en av virksomhetene til kommunen. 

 

Driftsetting av løsning

Løsningen er klar til å settes i drift og din organisasjon kan nå ekspedere brev via SvarUt direkte fra WebSak.  

 
 
 

Få tilbud på ACOS SvarUt integrasjon

Navn *
Navn