Hva er KS SvarUt

KS SvarUt er en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner for å formidle digital post fra kommunale saksarkiv og fagsystemer til både innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ. Hensikten er å formidle dokumenter fra kommunal sektor rimelig, effektivt og sikkert. Dokumentene lagres i et forsendelsesarkiv, og er tilgjengelig i tre måneder. Varsel om post blir sendt via Altinn til mottaker. I dette varselet er det en lenke til dokumentet i forsendelsesarkivet.

KS SvarUt er også en sentralisert løsning for utsending av vanlig brevpost via sentral utskriftsleverandør.

KS SvarUt leveres som en skytjeneste fra KS.

KS SvarUt – digital post til innbyggere og næringsliv

  • Utsendelse av post går fra kommunen til innbyggerens eller den næringsdrivendes meldingsboks i Altinn, Digipost eller e-Boks
  • KS SvarUt benytter ID-porten
  • Alle fagsystem kan knytte seg opp til KS SvarUt og sende brev fra egen løsning
  • KS SvarUt registrerer automatisk hvem som ikke åpner det elektroniske brevet i Altinn innen en gitt frist og sørger da for at det blir sent som vanlig post

Slik virker KS SvarUt i dag

Innbyggere som mottar post i Altinn, kan velge om han/hun ønsker å motta brev i digital form eller ikke.

KS SvarUt virker slik at når det utgående brevet er ferdigstilt og godkjent i sakarkivsystemet, ekspederes det fra sakarkivsystemet til KS SvarUt (forsendelsesarkivet). KS SvarUt sender brevet videre til Altinn, Digipost eller e-Boks. Gjennom den aktuelle postkassen, varsles innbygger og næringsliv om at de har mottatt et brev fra kommunen. Varslet inneholder lenke til selve brevet eller hele dokumentet. Innbygger/ næringsliv henter opp brevet via den tilsendte lenken.

KS SvarUt håndterer også avvik. Dersom det ikke er mulig å sende til Digipost eller e-Boks, blir brevet sendt til Altinn. Hvis brevet ikke leses innen tidsfristen i Altinn, eller ikke kan leses i Altinn, sendes det som brev.