sporsmål.png

 

           Ofte stilte spørsmål


Hvor lagres brevet/dokumentet som sendes til SvarUt?

Brevet blir oppbevart i KS sitt forsendelsesarkiv. En melding blir så sendt til mottaker i AltInn (alternativt i Sikker Digital Postkasse hvis innbygger har dette) med lenke til dette dokumentet som er lagret i KS sitt forsendelsesarkiv. For at mottaker skal kunne lese dokumentet elektronisk, forutsettes fødselsnummer/organisasjonsnummer. Er det ikke påført fødselsnummer eller organisasjonsnummer, blir brevet printet og sendt via KS sin print tjeneste. 

 

Må vi ha fødselsnummer eller organisasjonsnummer på mottaker for å sende brev til SvarUt?

Nei, men har du ikke fødselsnummer eller organisasjonsnummer vil brevet bli printet og sendt pr. vanlig post av KS sin print tjeneste. 

 

Hva skjer hvis mottaker ikke leser dokumentet de har fått melding om i AltInn?

Hvis mottaker ikke har lest dokumentet elektronisk innen 3 dager, blir dokumentet printet og sendt pr. post via KS sin print-tjeneste. 

 

Hvor vil jeg kunne se loggen med status på forsendelsene?

KS SvarUt har sin egen logg tjeneste. Kommunen kan logge seg på denne for å se status på de ulike brevene som er sendt og status på disse. WebSak viser også statuskoder på forsendelsen.

 

Blir dokumentene slått sammen til en fil?

Ja. Siden dokumentet kan bli printet ved at mottaker ikke har fødselsnummer/organisasjonsnummer eller at brevet ikke blir lest innen 3 dager i AltInn, blir det laget en sammenslått fil. Det er denne filen som mottakere med fødselsnummer/organisasjonsnummer også får lenke til i AltInn. 

 

Hvor lenge blir dokumentet lagret i KS sitt forsendelsesarkiv?

Brevet/dokumentet blir lagret i 3 måneder før det slettes. 

 

Hvor sensitive brev kan sendes?

Kommunen må selv gjøre en vurdering av hvor sensitive brev som kan sendes via denne kanalen opp mot sikkerhetsnivået i løsningen. KS kan gi informasjon om hvilken sikkerhet som ligger til grunn for sin løsning. 

 

Kan jeg som avsender vite på forhånd om brevet blir printet eller levert elektronisk?

Nei. For at mottaker skal få muligheten til å lese dokumentet elektronisk må fødselsnummer/organisasjonsnummer være registrert på mottaker. Er dette ikke påført vil brevet gå til print hos KS. Selv om fødselsnummer/organisasjonsnummer er registrert, avhenger det at mottaker leser brevet innen 3 dager. Hvis brevet ikke blir lest innen fristen, blir det printet og sendt pr. vanlig post. I loggen kan du se status på om dokumentet ble lest elektronisk eller sendt pr. brev. 

 

Hva er prisen på brev som printes via KS sin print tjeneste?

Ta kontakt med KS for å få oppgitt prisene på hva det koster for brev som blir printet og sent pr. post. 

 

Er KS SvarUt det samme som den nasjonale Sikker Digital Postkasse?

Nei. Sikker Digital Postkasse er en løsning som Difi har anskaffet og forvalter. Mer informasjon om denne kan dere få ved å ta kontakt med Difi.  

 

Er KS SvarUt koblet til sikker digital postkasse?

Ja. KS SvarUt er nå kobles til Sikker digital post. Det betyr at innbygger (hvis de har valgt å opprette digital postkasse) vil få varselet i sin postkasse, i stedet for i Altinn. Begge løsningene bruker ID-porten til innlogging. Med single-sign-on kan man enkelt fortsette til en digital tjeneste via en lenke i brevet.

 

Er det mulig å koble seg rett til Difi sin Sikker Digital Postkasse?

Ja. ACOS vil også lage kobling direkte til DIFI sin Sikker Digitale Postkasse. Kommunene kan dermed velge om de vil bruke denne eller SvarUt. For å få best oversikt over hva forskjellene er på løsningene og hva som passer best for deres organisasjon kan dere kontakte Difi og KS og få presentert de ulike alternativene. Dermed kan dere se hva som passer best for dere ut fra deres organisasjon sine behov. 

 

Hvordan finner vi fødselsnummer eller organisasjonsnummeret til en mottaker?

Løsningen har funksjonalitet for oppslag mot folkeregisteret og enhetsregisteret. Denne kan brukes fra både WebSak Basis og WebSak Fokus.

Når det gjelder oppslag mot folkeregisteret må kommunen søke om konsesjon for å lagre fødselsnummer (hvis man ikke allerede har konsesjon for dette fra før). 

Oppslag mot folkeregisteret gjøres via InfoTorg. Kommunen må derfor ha avtale på denne. Har man en slik avtale vil løsningen fungere slik at du kan søke frem og finne fødselsnummer til mottaker fra WebSak.  Tilsvarende er integrasjonen mot enhetsregisteret implementert. Du kan dermed søke og legge inn offentlighetsnummeret i identitetsregisteret i WebSak på mottaker.