Klikk for større bilde

Om integrasjonen

ACOS SvarUt integrasjon er en ekspederingsmodul i WebSak som åpner opp for ekspedering til KS SvarUt sitt forsendelsesarkiv. 

ACOS SvarUt integrasjon gjør blant annet

 • SvarUt blir tilgjengelig kanalvalg i ekspederingsgrensesnittet i WebSak
 • pakker og klargjør dokumentet/dokumentene som skal sendes
 • kobler seg til SvarUt forsendelsesarkiv og overføre filer og metadata
 • logger i WebSak at brevet er ekspedert til SvarUt med dato/tidspunkt det ble sendt
 • endrer status på journalposten i WebSak til E (ekspedert)

Hvordan håndteres forsendelsen videre?

For at innbygger skal få brevet digitalt må fødselsnummer være med forsendelsen. For organisasjoner må organisasjonsnummer være med. Hvis det ikke er påført fødselsnummer eller organisasjonsnummer, går brevet til print. Brevet vil også gå til print hvis bruker har reservert seg mot å motta brev digitalt, selv om man har fødselsnummer. Kommunen har mulighet å se status på forsendelsen ved å logge seg på KS SvarUt som administrator. 

SvarUt kobling mot Nasjonal postkasse

KS SvarUt er knyttet til den felles offentlige løsningen for digital postkasse til innbyggere. Dette betyr at SvarUt kan videresende post til e-Boks og Digipost. Dette gjøres ved å sende e-post til idporten@difi.no.
Difi vil deretter opprette din kommune som avsender og guide dere videre.

For mer informasjon om KS SvarUt, ta kontakt per epost til svarut@ks.no

Statusene du kan se i KS SvarUt på forsendelsen

 • akseptert
 • avvist
 • lest
 • manuelt håndtert
 • mottatt
 • printet
 • sendt til print
 • varslet
 • sendt til SDP
 • levert til SDP
 • ikke levert