Du er her:  Hjem  |  Om integrasjonen  | Abonnement og etablering

Vedlikehold og etablering

Løsningen leveres som en modul til ACOS WebSak med en lisenspris og et årlig vedlikehold som også dekker support på ACOS sin del av løsningen. KS SvarUt håndterer support på deres del av felles løsning. Løsningen blir lagt inn som et tillegg på eksisterende vedlikeholdsavtale.

Selve etableringen er en engangskostnad som inkluderer installasjon og oppsett av SvarUt kurver.