Henter ACOS SvarInn integrasjon all post fra Altinn?

Svar: Nei. Altinn sin postkasse inneholder mer enn bare brev sendt til organisasjonen. Den inneholder også varsel om oppgaver som skal utføres
som rapportering m.m. SvarInn integrasjonen henter ned all post sendt via KS SvarUt som er sendt til din virksomhet.
 

Hvordan havner post ekspedert via SvarUt til rett postkasse? 

Svar: KS SvarUt brukes av kommuner, fylkeskommuner og enkelte statlige virksomheter, for å ekspedere digitalt. Denne ekspederingskanalen benyttes både til innbygger, 
næringsliv og andre offentlige virksomheter. Alt som sendes fra en organisasjon havner i KS sitt forsendelsesarkiv . Herfra fordeles og varsles
mottaker avhengig av om det er en organisasjon/bedrift (organisasjonsnummer) eller en person (personnummer). Brev med personnummer
sendes til innbygger sin digitale postkasse og brev med organisasjonsnummer sendes til Altinn sin postkasse.

 

Hvor havner digital post fra statlige virksomheter?

Svar: For statlige virksomheter ekspederer de til innbygger via DIFI sin Sikker Digital Postkasse. DIFI sin meldingsformidler støtter pr. dags dato kun ekspedering til innbygger. DIFI jobber med å tilrettelegge for digital ekspedering også til næringsliv og offentlige organisasjoner. Noen få offentlige organisasjoner har direkte kobling til Altinn sin digitale postkasse og ekspederer brev der i dag (eks. Skatteetaten, Brønnøysundregisteret, 

Statistisk Sentralbyrå og NAV). Når DIFI åpner opp for ekspedering til andre offentlige organisasjoner vil ACOS kunne tilby en tilsvarende
integrasjon for å hente ned brev sendt i denne kanalen. En  fremtidig Altinn integrasjon vil ACOS dermed levere tilsvarende
som for SvarInn. Dvs. integrasjon via ACOS Mottak. 

 

Hvordan kan vi motta og arkivere post fra statlige virksomheter i fremtiden?

Svar: DIFI jobber med å utvide Sikker Digital Post ekspedering til også å omfatte næringsliv og offentlige organisasjoner. Videre jobber de med å 
tilrettelegge et tilsvarende tjenestegrensesnitt som gjør det mulig for post/sak- og arkivleverandører å hente ned post sendt mellom offentlige
organisasjoner (slik som SvarInn). Når dette er klart vil ACOS bygge en tilsvarende integrasjon som henter ned de brev som er sendt til din
organisasjon fra en statlig organisasjon til ACOS Mottak. Brevene vil dukke opp i ACOS Mottak tilsvarende slik SvarInn fungerer. ACOS Mottak vil
da ha to integrasjoner som automatisk henter ned post. En fra KS SvarUt (brev sendt fra kommuner/fylkeskommuner og en fra DIFI (brev sendt fra
statlige organisasjoner). 
 

Vises post i Altinn når man har SvarInn integrasjon?

Svar: Nei, når du tar i bruk ACOS SvarInn integrasjon vil post sendt til din organisasjon via SvarUt hentes ned til ACOS Mottak. 
Denne posten vil derfor ikke lenger sendes til Altinn sin postkasse, men «omadreseres» til å hentes ned via ACOS Mottak. Dette gjør
at du slipper å få denne posten i  AltInn meldingsboksen, og at det ligger duplikat som kan føre til dobbelregistering. Du trenger bare
å forholde deg til ACOS Mottak for brev sendt til din organisasjon via SvarUt . 

 

Hvordan kommer vi i gang med SvarInn?

Svar: Ta kontakt med ACOS og vi sender deg tilbud på ACOS SvarInn integrasjon. Når dette er bestilt vil vi guide deg igjennom de stegene som må 
gjøres for å få etablert SvarInn (hva som må avtales med KS) og SvarInn integrasjon og satt det i drift.

 

Henter ACOS Mottak alt som kommer på SvarInn automatisk?

Svar: Ja. ACOS Mottak settes opp til fortløpende å hente ned alt som er sendt til din organisasjon via SvarUt fra andre
virksomheter. 

 

Hva gjøres med de dokumenter vi mottar via SvarInn som ikke skal journalføres i WebSak (men gjerne behandles i andre system og uformelt videresendes i organisasjonen).

Svar: I ACOS Mottak har man mulighet til å velge om man skal arkivere dokumentet i WebSak, slette dokumentet (hvis det er
feilsendt/ eller ikke arkivverdig) eller ta ned og videresende det  ihht virksomhetenes rutiner. 

 

Hvordan håndteres det dersom virksomheten har flere organisasjonsnummer?

Svar: Løsningen kan hente post for flere ulike organisasjonsnummer. Dette løses ved at man i KS SvarInn konfigurerer hvilke
organisasjonsnummer ACOS Mottak skal kunne hente post fra. Dette betyr videre at en kommune kan ha flere ulike fagsystemer
som alle henter post fra ulike organisasjonsnummer. NB: Det er ikke mulig at 2 fagsystemer henter post for samme
organisasjonsnummer