Du er her:  Hjem  |  Om integrasjonen  |  Forutsetninger

Forutsetninger og avgrensinger for integrasjonen

 • Integrasjonen mot SvarUt krever en av de nyeste versjonene av WebSak Basis/Fokus
 • For de av kommunene som bare benytter WebSak Basis krever ACOS SvarUt
  dokumentproduksjon i DOCX format.  Dvs. har gjennomført fase 3 av WebSak 6.8 prosjektet.

 • Organisasjonen må ha tegnet avtale med KS
   
 • Dokumentene som sendes må være på PDF-A format
   
 • Organisasjonen må selv gjøre en sikkerhetsvurdering (ROS analyse) av hvilke dokumenter som kan ekspederes gjennom denne kanalen i forhold til sensitivt innhold
   
 • ACOS besørger ekspedering til SvarUt forsendelsearkiv – logging og videre distribusjon herunder også sikkerhet håndteres av KS SvarUt

Ansvar 

ACOS sin løsning sørger for at brev som blir ekspedert fra WebSak blir overført (gitt at forutsetningene listet opp over er innfridd) og sendt til SvarUt. Videre distribusjon til innbyggere og sikkerheten rundt dette er det SvarUt som håndterer og er ansvarlig for. 

Logging og avvikshåndtering håndteres av SvarUt.

Organisasjonen må selv gjøre en sikkerhetsvurdering (ROS analyse) av hvilke dokumenter som kan ekspederes gjennom denne kanalen i forhold til sensitivt innhold.

ACOS tar ikke ansvar for at brev blir sendt til feil mottaker eller for sikkerheten i selve SvarUt løsningen.