Flere kommuner i produksjon med SvarUt-ekspedering 

Det er raskt å sette opp ekspederingen fra WebSak, og ACOS tilbyr opplæring og veiledning som vil få kundene våre i produksjon med løsningen så snart kommunen har aktivert avtale med KS SvarUt. 

Over 40 av WebSak kommunene har så langt har meldt sin interesse for SvarUt, for å kunne ekspedere direkte til innbyggere og næringsliv fra WebSak – både via Altinn og med linktilknytting til Digipost/e-Boks. Rundt 20 av disse kommunene er i konkret prosess med å sette løsningen i produksjon i løpet av 2015.  

ACOS støtter nå også versjon 4.0 av SvarUt, som gjør det mulig å benytte Difi sin meldingsformidler for å sende dokumentlinker til de nasjonale postkassene Digipost og e-Boks dersom kommunen ønsker dette. På sikt vil også dokumenter kunne sendes direkte fra SvarUt og til de nasjonale postkassene som ved bruk av Sikker Digital post.

Ta kontakt med oss dersom din kommune er interessert i innføring av SvarUt. ACOS bistår med installasjon og opplæring, samt veiledning for å hjelpe dere i gang med SvarUt-ekspedering. Det kreves WebSak 4.0.16 eller nyere versjoner for å ta i bruk digital ekspedering til hhv. SvarUt eller SDP. 

Kontakt markedskonsulent, Lene Hellesøy, for tilbud og avtale om fremdriftsplan på lene@acos.no