ACOS SvarInn

ACOS SvarInn integrasjon benytter KS SvarInn sine tjenester og gjør det mulig å hente ned, arkivere og fordele post sendt til virksomheten via SvarUt.

Når du benytter ACOS SvarInn integrasjon, trenger du ikke lenger å logge deg inn på virksomheten sin AltInn postkasse og overvåke denne.

 

•       sikrer arkivet full kontroll på hva som sendt til din organisasjonen fra andre organisasjoner via SvarUt

•       gjør det mulig å raskt og enkelt arkivere brev via standard rutiner i ACOS Mottak

•       gjør det enkelt å fordele post etter allerede etablerte digitale rutiner

•       du får samlet de ulike digitale kanalene (ACOS skjema, byggsøk, brev sendt til deg via SvarUt osv.) i et digitalt mottak (ACOS Mottak)

•       ACOS Mottak henter automatisk ned ny post som sendt til kommunen via SvarUt

•       du reduserer risikoen for at viktig digital post sendt til organisasjonen ikke blir arkivert

•       arkivet trenger ikke logge på AltInn for å finne og arkivere post fra SvarUt

•       du sikrer at ikke saksbehandlingen blir forsinket som følge av svikt i manuelle rutiner for overvåkning av hva som er sendt til AltInn

 
Overordnet skisse


Forutsetninger


·         SvarInn modul krever WebSak 6.8 konseptversjon 4.2.X (en av de nyeste versjonene)
·         etablert ACOS Mottak